Test prędkości

Sprawdź przepustowość połączenia internetowego, używając tego interaktywnego testu szybkości połączenia. Naciśnij „START” i poczekaj na ukończenie testowania. Po zakończonym pomiarze otrzymasz wyniki przepustowości Twojego łącza Internetowego.